Buša goveda – meso vrhunskog kvaliteta

Buša ili domaće planinsko goveče je nekada bila najzastupljenija rasa na celom Balkanu – korišćena višestruko, za meso, mleko, ali i kao sredstvo za rad, zbog svojih izuzetnih genetskih sposobnosti. Čak se često koristila i koža ovih goveda.

Po svom proizvodnom tipu Buša je govedo sa niskim proizvodnim sposobnostima i u želji za povećanjem produktivnosti, početkom 20.veka je počelo ukrštanje Buše sa drugim zapadnim govedima. Zbog konstantnog opadanja broja grla ove rase, s vremenom je postala ugrožena, autohtona rasa.

Ovo kratkorogo goveče je po pravilu jednobojno. Boja može da bude crna (najrasprostranjenija u Makedoniji), siva ( u Hercegovini), crvena ( na Kosovu), plava (u Polimlju), smeđa, bela i tigrasta. Životni vek Buše je prosečno 20 godina. Daje relativno malo mleka, ali je ono visokokvalitetno, sa oko 4 % mlečne masti.

Jedna od osnovnih posebnosti ove životinjske vrste je to što je otporna na razne uslove držanja, vremenske uslove, način ishrane i bolesti. Oko Buša goveda nije potrebna preterana briga i nega, reč je o zahvalnoj vrsti krava koja većinu godine provodi na ispaši, na livadama. Snalažljivost se ogleda i u sposobnosti da se sama oteli.

U ZADRUGA MARKET meso ove retke vrste dolazi sa farme autohtonih organskih rasa goveda Buša. Goran Jovanović nam je “približio” kako se gaji ova posebna rasa na Staroj planini, u netaknutoj prirodi.

Buša govedo je vraćeno na mesto gde je vekovima bilo njeno podneblje.

To su potpuno slobodne, dugovečne i samostalne životinje, koje preživljavaju i u ekstremnim uslovima. Spretno se snalazi na staroplaninskim strmim pašnjacima i kamenitom podneblju, a od početka juna je na letnjoj ispaši na nadmorskoj visini od 1000 m. Na kvalitet mesa ovih goveda utiče potpuno slobodna ispaša uz obilje trave koja je puna lekovitog bilja – hajdučke trave (eliminiše parazite iz organizma), hajdučke trave, žalfije, divlje jagode…Oko 500 grla spava napolju, na otvorenom, na temperaturi i do -15 stepeni.

Meso od Buše je karakteristične tamnije boje i izuzetno kvalitetnije u odnosu na meso konvencionalnih goveda. Analizom mesa koje je rađena na Institutu došlo se do saznanja da je odnos nezasićenih kiselina u slučaju mesa Buša goveda  OMEGA 3 : OMEGA 6  1 : 2.

To je meso kakvo bi trebalo da jedemo, a ne kod tovljenih životinja, gde je odnos npr.kod živine 1 : 15 u korist OMEGA 6.

Unošenjem takve hrane (tovljenih životinja)  u organizmu se stvara disbalans esencijalnih masnih kiselina.

Svež planinski vazduh, lekovite trave, priroda rezervata i izvorska planinska voda su garant da našim potrošačima dostavljamo najkvalitetniju i junetinu i teletinu od Buša goveda, sa organske farme Gorana Jovanovića.

Očuvanje Buše je ekološki, ekonomski i etički značajno za sve nas, da li se slažete?