Obaveštavamo Vas da će se Vaši lični podaci koristiti isključivo za ostvarivanje svrhe dostave obroka iz restorana Zadruga i proizvoda iz Zadruga Marketa i u druge svrhe se ne mogu koristiti, u skladu sa zakonom o Zaštiti podataka o ličnosti.